PrintPlast, Sürdürülebilir Turizm Uygulamalarını Desteklemek İçin Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne Katılıyor

PrintPlast’ın, otel anahtar kartları için güvendiğiniz sağlayıcınızın, yakın zamanda Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) üyesi olduğunu paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Bu karar, sürdürülebilirliğe olan sürekli taahhüdümüzü ve otelcilik endüstrisine daha yeşil operasyonlara geçişinde yardımcı olma adanmışlığımızı yansıtıyor.

GSTC, sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartları belirleyen ve sürdüren global olarak kabul görmüş bir kuruluştur. GSTC Kriterleri, sürdürülebilir yönetim, sosyoekonomik etkiler, kültürel etkiler ve çevresel etkiler olmak üzere dört anahtar unsur etrafında tasarlanmıştır ve turizmde sürdürülebilirlik için evrensel bir dil oluşturur. Bu kriterler, her destinasyonun benzersiz kültürü, çevresi, gelenekleri ve yasalarını dikkate alacak şekilde esnek ve uyarlanabilirdir.

GSTC’nin Endüstri Kriterleri ile uyumlu olan PrintPlast, çevre dostu otel anahtar kartı çözümleri sunmada kararlıdır. Bu kartlar, yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerden yapılmış olup, yenilenemez kaynaklara olan bağımlılığı büyük ölçüde azaltır. Bu, sadece çevresel etki pilarını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilir kaynak yönetimine de katkıda bulunur.

GSTC üyesi olmak, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasıdır ve bize, kolaylığı çevresel sorumlulukla birleştirme vizyonumuza bir adım daha yaklaştırır. Amacımız, otellerle yakın işbirliği yaparak, anahtar kartı ihtiyaçları söz konusu olduğunda çevre dostu seçimler yapmalarını sağlamaktır.

PrintPlast olarak, sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda paylaşılan sorumluluğa sıkı sıkıya inanıyoruz. Attığımız her küçük adım, daha sürdürülebilir bir gelecek için daha geniş hedefe katkıda bulunur. Otellerin, çevre dostu anahtar kartı çözümlerimizi seçerek, önemli bir olumlu etki yaratabilir ve operasyonlarını küresel sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu hale getirebilirler.

Turizm endüstrisinde sürdürülebilirliğe doğru yolculuğumuzu sürdürürken daha fazla güncelleme için bizi takipte kalın.

Global Sustainable Tourism Council